מכרז 5/2018מכרז 5/2018

מכרז 5/2018 שדרוג מערכות תאורה במשכן לאמנויות הבמה אשדוד

נדחה בשלב זה ומועד הגשה חדש יפורסם בימים הקרובים
?