דירקטוריון המשכן


דירקטוריון המשכן

דר יחיאל לסרי, יור הדירקטוריון

מר אלון חסן, חבר דירקטוריון

מר חיים שושן, חבר דירקטוריון

הגב' רויטל כהן, חברת דירקטוריון

הגב' סימה אזוגי, חברת דירקטוריון

מר אריה אזולאי, חבר דירקטוריון

מר יואל חלימי, חבר דירקטוריון

מר אריה מימון, ועדת ביקורת

מר דוד יעקב, ועדת ביקורת

הגב' דינה בר אולפן, משקיפה

מר בני מסיקה, משקיף

נעמי אדר, משקיפה

מר יוסי לוי, מבקר

הגב' טלי בן סימון, יועצת משפטית

מר ישי אמקייס, רו"ח


?